Elektrik Sistemleri İçin Yangın Durumunda Fonksiyon Devamlılığını Sağlama

Çalışmaya Devam Etsinler :

Yangın durumunda kaçış ve acil çıkış yollarının kullanılabilir olması ve acil aydınlatma, yangın bildirim sistemleri ve duman çekiş sistemlerinin çalışmaya devam edebilmesi için, bu sistemlerin akım beslemesinin korunması mutlak şekilde gereklidir. Özel kablo hatları ve döşeme sistemleri kullanılarak, bir yangın durumunda da elektrik akım beslemesini korumak ve böylece sistemlerin çalışmaya devam etmesini sağlamak mümkündür. Yangından korunma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgileri OBO BSS Yangından Korunma Kataloğu’nda bulabilirsiniz.

Standart döşeme şekli:U tipi kelepçe,

Tip 2056

Tekli kabloların döşenmesi veya kabloların bir demet şekline getirilmesi için uzun, teknesiz U tipi kelepçeden oluşan standart taşıma konstrüksiyonu.Kısa bilgi:

 • Duvara veya tavana montaj
 • Dikey veya yatay montaj
 • Ray montajı: Maks. 0,3 m
 • Raydaki dübeller arası mesafe:Maks. 0,25 m
 • Tekli kablo döşeme: 100 mm çapına kadar mümkün.

Kablo demeti ile kablo döşeme: En fazla 25 mm çapına sahip en fazla 3 kablo

Standart döşeme şekli: Tekli kelepçe,

Tip 732/733

Tekli kabloların döşenmesi veya kabloların bir demet şekline getirilmesi için boşluk bırakma kelepçelerinden oluşan standart taşıma konstrüksiyonu.Kısa bilgi:

 • Duvara veya tavana montaj
 • Dikey veya yatay montaj
 • Montaj mesafesi: Maks. 0,3 m
 • Tekli kablo döşeme: 50 mm çapına kadar mümkün
 • Kablo demeti ile kablo döşeme: En fazla 25 mm çapına sahip en fazla 3 kablo

Kabloya özgü döşeme şekli: Topl kablo tutucusu

Tekli kablo döşemesi veya kabloların duvara veya tavana monte edilmesi için toplu kablo tutucuları kullanılarak uygulanan kabloya özgü döşeme şekli. Kısa bilgi:

Tip 2031/M 15

 • Tespit mesafesi: Maks. 0,5 m
 • Kablo döşeme miktarı: Maks. 1,1 kg/m

Tip 2031/M 30

 • Tespit mesafesi: Maks. 0,5 m
 • Kablo döşeme miktarı: Maks. 2,5 kg/m

Tip 2031/M 70

 • Tespit mesafesi: Maks. 0,8 m
 • Kablo döşeme miktarı: Maks. 6,0 kg/m

Kabloya özgü döşeme şekli: Kablo kroşesi

Tekli kablo döşemesi veya kabloların tavana monte edilmesi için kablo kroşeleri kullanılarak uygulanan kabloya özgü döşeme şekli.

Kısa bilgi:

Tip 2033 M

 • Tespit mesafesi: Maks. 0,5 m

Tip 2034 M

 • Tespit mesafesi: Maks. 0,5 m