Halojen içermeyen tesisat malzemeleri

Yapılan incelemelere göre yangın nedeni ile hayatını kaybeden insanların %95’i yangın sırasında açığa çıkan zehirli gazlar nedeni ile zehirlenerek hayatını kaybetmektedir.

Açığa çıkan bu gazların bir kısmı aynı zamanda itfaiyenin kullandığı su ile birleştiğinde Sülfirik aside dönüşerek yangından arta kalan binaya kalıcı fiziki zarar vermektedir . Bu nedenle, halojen içermeyen plastik malzemelerin kullanılması gerekmektedir.

Özellikle kamuya açık alanlarda (kurtarma yolları, asansörler, vs.), halojen içermeyen tesisat sistemleri kullanılmalı! Halojen içermeyen bu sistemlerin kimyasal bileşimleri, yangın durumunda, söndürme maddeleri ile bir araya geldiğinde, daha az zararlı (toksik/korozif) gazlar oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

DIN VDE 0472 standardına göre malzemelerin, “malzemedeki klor, brom ve iyot kütle oranlarının, hesaplandığında klor ≤ %0,2 ve flüor ≤ %0,1 olduğunda” halojen içermediği kabul edilir.

OBO Bettermann firması, günümüzde henüz bir DIN-VDE yönetmeliğince halojen içermeyen tesisat sistemlerinin şart koşulmamasına rağmen çok geniş bir halojen içermeyen ürünler yelpazesi sunmaktadır. Böylece bir yangın durumunda insanların zarar görmesi ve maddi kayıplar en aza indirgenebilir