DIN EN 50102 standardı IK kodu, gövdelerin dış mekanik darbelere karşı koruma derecelerini ifade etmektedir. Bu kod, IK kod harflerinden ve 00 ila 10 arasında iki haneli sayı grubundan oluşmaktadır. Her sayı grubu, joule (J) cinsinden darbe enerjisi değerini ifade etmektedir. Esas olarak IK kodu, ekipmanları mekanik darbelerin zararlı etkilerine karşı koruyan komple gövdeler için geçerlidir. Gövdeler, farklı test çekiçleri kullanılarak darbe etkileri ile test edilmektedir.

VDE 0140 uyarınca koruma sınıfları

Elektrikli ekipmanların koruma sınıfları

DIN VDE 0140 standardı, koruma sınıflarını aşağıda belirtilen şekilde tanımlamaktadır:

  • Koruma sınıfı I: Koruma iletkeni bağlantılı ekipmanlar (gövdede koruma iletkeni bağlantısı yapılarak tedbir alınır)
  • Koruma sınıfı II: Koruyucu izolasyonlu ekipmanlar (izolasyon yapılarak tedbir alınır)
  • Koruma sınıfı III: Koruyucu küçük gerilimli ekipmanlar (SELV-PELV, maks. 25/50 V AC ve maks. 60/120 V DC anma gerilimleri ile koruma sağlanır)

Plastik boş gövdeler koruma sınıfı II altında sınıflandırılır; Metal/metal kaplamalı gövdeler, bir koruma iletkeninin bağlanması için uygun donanımlar ile donatılmalı ve bu durumda koruma sınıfı I altında sınıflandırılır.