IP koruma sınıfı, yapı elemanlarının temaslara, yabancı cisimlere ve su sızıntılarına karşı ne derecede korumalı olduğunu göstermektedir. IP koruma sınıfları DIN EN 60529 (VDE 0470 Bölüm 1) standardı çerçevesinde düzenlenmiştir. IP bilgisi, her zaman iki sayıdan oluşmaktadır:

  • Birinci sayı, temas ve yabancı cisim korumasını ifade etmektedir. Bu sayı, bir yandan gövdenin vücut uzuvları veya insanlar tarafından tutulan cisimlerin içeri girmesi engellenerek veya sınırlandırılarak tehlikeli parçaların içeri girmesini ne derece önlediğini belirtmektedir. Diğer yandan, gövdenin takılı ekipmanları, katı yabancı cisimlerin içeri girmesine karşı ne derecede koruduğunu ifade etmektedir.
  • İkinci sayı ise, suya karşı koruma derecesini göstermektedir. Bu sayı, takılı olan ekipmanın içeri sızan suya ve bunun sonucunda oluşan zararlı etkilere karşı ne derecede korunduğunu ifade etmektedir.